EuroMath - aplikacja, która pomoże niewidomym uczniom w matematyce

Nauka matematyki dla osób niewidomych i słabowidzących - to wyzwanie jakiego podjęli się naukowcy w ramach międzynarodowego projektu EuroMath. Pracom przewodzi Państwowy Instytut Badawczy NASK, a ich efektem już wkrótce będzie darmowa aplikacja internetowa, w której zintegrowane zostaną narzędzia ułatwiające pracę nad treściami matematycznymi.

Formuły matematyczne i fizyczne oraz np. figury geometryczne i wykresy są obiektami nieliniowymi, przestrzennymi i dlatego trudnymi do odczytania  przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. Trzeba je zamieniać na zapis liniowy np. w brajlu, a grafikę przedstawiać jako wydruki wypukłe (tyflografika). Jest to uciążliwe i wymaga specjalnego sprzętu. Aplikacja powstająca pod nadzorem NASK ma ograniczać konieczność korzystania ze sprzętu specjalistycznego.

Reklama

EuroMath ułatwi naukę matematyki wykorzystując laptopy, tablety i smartfony. Sprzęt elektroniczny będzie rodzajem pośrednika między uczniem a przyswajanym przez niego materiałem. Dzięki projektowi uczniowie z dysfunkcją wzroku będą mieli dostęp do wypracowanych w nim rozwiązań za pośrednictwem interfejsów graficznych, słuchowych i dotykowych. EuroMath przełoży treści matematyczne na mowę syntetyczną, dźwięk o stałej lub zmiennej monotoniczności, wykorzysta gesty dotykowe na ekranie i dotyk (wydruki brajlowskie i na papierze puchnącym). Umożliwi też drukowanie dokumentów brajlowskich a także tyflografiki, czyli grafiki wypukłej. 

Projekt EuroMath składa się z dwóch części. Jedną z nich jest opracowana w języku polskim i angielskim aplikacja online, której pierwszy portret został przed kilkoma dniami zaprezentowany w mediach społecznościowych. “Niby prosta aplikacja internetowa, ale wymagała dużo pracy programistów na platformach Windows, iOS i Android w trudnym obszarze matematyki dostępnej dla uczniów z dysfunkcją wzroku” - komentuje na Twitterze EuroMath Education Platform.

Aplikacja przeznaczona jest zarówno dla nauczycieli jak i uczniów. Drugą częścią systemu jest portal, z którym aplikacja współpracuje przekazując lub pobierając treści. Zostanie w nim umieszczonych kilkaset zelektronizowanych matematycznych zasobów edukacyjnych do wykorzystania przede wszystkim przez nauczycieli - zadań, testów, materiałów metodycznych, interaktywnych i multimedialnych. - Zapoczątkują one rozwój międzynarodowego repozytorium otwartych matematycznych zasobów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Będą dostępne zarówno dla niewidomych i słabowidzących, jak i widzących użytkowników - informuje Interię dr inż. Jolanta Brzostek-Pawłowska z Zakładu Technik Informatycznych w Edukacji NASK.

Prace nad portalem przekroczyły półmetek i zakończą się z końcem tego roku. “Jesteśmy w połowie projektu EuroMath. Przeprowadziliśmy analizę porównawczą stosowanych wspomagających ICT w edukacji matematycznej w krajach partnerskich. Zakończyliśmy także projekt techniczny EuroMath. Oprogramowanie wkrótce!” - czytamy na portalu społecznościowym. Projekt jest skierowany do nauczycieli i do wszystkich uczniów, ma jednak cechy dostępności dla uczniów niewidomych i niedowidzących. - To jest grupa dla nas priorytetowa, ponieważ inni uczniowie dają sobie radę z nauką matematyki bez wspomagania przez technologie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) – podkreśla pracująca nad EuroMath dr inż. Jolanta Brzostek-Pawłowska.

W projekcie biorą udział nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i średnich w Polsce, Holandii i Irlandii. Jak podkreślają, umiejętności matematyczno-techniczne są dziś niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy. Dlatego jednym z założeń EuroMath jest uniwersalność jego zastosowania. Aby tak się stało, elementy aplikacji powstają zgodnie z zasadami UDL (Universal Design for Learning) - uniwersalnego projektowania na potrzeby edukacji. Oznacza to, że zarówno samej aplikacji jak również towarzyszących jej treści nie trzeba będzie później dostosowywać do potrzeb użytkowników. - Tworzymy narzędzia zintegrowane w jedną całość, które wspomagają pracę nad treściami matematycznymi – ich interaktywną edycję, jak i interaktywną eksplorację przez uczniów niewidomych i słabowidzących – wyjaśnia dr inż. Brzostek-Pawłowska.

W roku szkolnym 2016/2017, do polskich szkół chodziło 7506 uczniów z niepełnosprawnością wzroku, 251 z nich było niewidomych, pozostali - słabowidzący. Zdecydowana większość uczęszczała do placówek publicznych, nie specjalizujących się w nauce osób mających problemy ze wzrokiem. Stąd - jak podkreślają autorzy EuroMath - skala problemu skutecznej edukacji tych dzieci rośnie.

Oprócz NASK-PIB w projekcie biorą udział: irlandzka uczelnia Dublin City University (DCU) i holenderskie królewskie centrum eksperckie dla osób niewidomych i słabowidzących Koninklijke VISIO (Royal VISIO). Aplikacja i portal z repozytorium będą dostępne w języku polskim i angielskim. Projekt jest finansowany z programu Erasmus+ i zakończy się w połowie przyszłego roku.

Prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki  - Członek Rady Naukowej, Fundacji Neuron Plus podkreśla, że - pomysł stworzenia aplikacji "EuroMath" jest innowacyjnym narzędziem do odkrycia nowych wyzwań w dziedzinie matematyki dla osób niewidomych. Do tej pory niedostępne figury geometryczne i wykresy staną się możliwe do interpretacji przez niewidomych uczniów. Projekt jest nowatorskim narzędziem ułatwiającym pełny rozwój intelektualny uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Stanowi również wsparcie metodyczne dla nauczycieli, którzy do tej pory nie dysponowali takim narzędziem. Aplikacja daje nowe możliwości metodyczne i rozwój tyflografiki. Projekt likwiduje bariery dla uczniów z dysfunkcją wzroku, zrównuje ich szanse przez dostęp do rozwiązań za pośrednictwem interfejsów graficznych, słuchowych i dotykowych. Trudno sobie wyobrazić pracę nad obiektami nieliniowymi, czy przestrzennymi dla osób niedowidzących - praktycznie są nie do odczytania. Dzięki aplikacji "EuroMath otwierają się "nowe wyzwania" dla osób z niepełnosprawnością wzroku - niedostępne stanie się dostępne. Dzięki aplikacji "EuroMath" uczniowie niedowidzący zdobędą umiejętności matematyczno-techniczne, co da im lepszy start na rynku pracy. Aplikacja "EuroMath" umożliwi wprowadzenie nowych metod edukacyjnych dla nauczycieli - można powiedzieć, że rozpocznie się nowa era w nauczaniu tysięcy uczniów niedowidzących i słabowidzących

e.w.


INTERIA

Reklama

Najlepsze tematy